Bokinfo

Klassificering med Thema

Uppdaterad

Detta är en sammanfattning av de grundläggande reglerna för hur Thema ska användas som vi på Bokinfo följer.

Den fullständiga versionen av reglerna finns här

Här kan du söka Thema-koder.

Så här väljer du Thema-kod till din bok.

1) Första Thema-koden är huvudkod

Den första Thema-koden ska motsvara bokens viktigaste ämne. Detta är koden som visas högst upp hos återförsäljarna eller hos återförsäljare som bara visar en kod per bok.

2) Klassificera specifikt eller brett beroende på bokens innehåll

Om en bok handlar om ett specifikt ämne och det finns en motsvarande Thema-kod används enbart den. Om bokens ämne är övergripande använder man en allmän kategori högt upp i hierarkin i stället för att lista flera av underkategorierna.

3) Lägg till så många kategorier som behövs

Om boken täcker flera olika ämnen väljer man kategorier för dessa från hela Thema-systemet. Bara kategorier som boken handlar om som helhet ska användas. Inte ämnen som enbart förekommer i en liten del av boken.

4) Ta hänsyn till instruktionerna för hur kategorierna ska användas

I Thema-översikten finns kommentarer vid många kategorier som talar om hur de ska användas. Vissa kommentarer finns under en övergripande kategori men är giltiga även för underkategorierna.

5) Komplettera med tilläggskoder där det passar

För att specificera en klassificering kan du lägga till en tilläggskod. Tilläggskodernas funktion är att göra Thema flexibelt så att man kan beskriva ett stort antal ämnen med relativt få koder.

6) Ta hänsyn till kontexten

Välj alltid kategori med hänsyn till hela Thema-systemet. Ibland kan en kategori verka passa när man ser den ensam men inte när man ser den i förhållande till resten av systemet. Ta alltid reda på under vilken huvudkategori koden ligger. Detta är särskilt viktigt för ämnen som förekommer i olika versioner för olika målgrupper. Tex akademiska läsare eller allmänna läsare. Barn eller vuxna.

Guide taggad med: Thema