Bokinfo

Filformat för artiklar och order

Uppdaterad

Här hittar du specifikationer för våra filformat för artiklar, order och ordersvar. Har du frågor? Hör av dig till: info@bokinfo.se

ONIX och EditX

Filformaten ONIX och EditX utvecklas av organisationen för internationella bokbranschstandarder EDItEUR i samarbete med en referensgrupp där Bokinfo är Sveriges representant. Två gånger per år ordnar vi möten för svenska ONIX-användare. Vill du ha en inbjudan till nästa möte? Kontakta info@bokinfo.se

Bokinfo-XML

Bokinfo-XML är Bokinfos egna filformat som är under avveckling och kommer att ersättas av ONIX och EditX. Vi tar inte längre emot artiklar i Bokinfo-XML.

Specifikationer för förlag

Specifikationer för återförsäljare och bibliotek