Bokinfo

Avgifter för att ansluta sig och lägga upp böcker

Uppdaterad
 • Uppläggningsavgift för att ansluta sig: 700 kronor exklusive moms. Du får 50% rabatt på uppläggningsavgiften om du från start har avtal med någon av följande distributörer:
  • Speed logistics
  • Förlagssystem BAS
  • Stjärndistribution
  • Publit
  • Logistikteamet
 • Registreringsavgift per ISBN: 370 kronor exklusive moms.

En gång i kvartalet (slutet av februari, maj, augusti och november) skickar vi ut en faktura för de böcker du har registrerat sedan förra faktureringen. 

Om du vill veta vilka böcker fakturan gäller loggar du in och söker på ordet "fakturadatum" + året och månaden du fick fakturan.
Tex: "fakturadatum:2022-02"

Guide taggad med: Avgifter Priser