Bokinfo

Om böckerna du beställt inte kommer

Uppdaterad

Om beställningen dröjer kontaktar du distributören. Du hittar adressen under Sök/Sök förlag och distributör eller i orderhistoriken.

Kontakta oss om det visar sig att beställningen inte kommit fram så får vi felsöka. Eller om du kontaktat förlaget/distributören och inte fått svar.