Bokinfo

Ändra lösenord

Uppdaterad

Du kan ändra ditt lösenord under Inställningar som du hittar uppe i högra hörnet när du har loggat in. 

Det nya lösenordet ska bestå av minst 8 tecken och innehålla minst en versal, en gemen, en siffra och ett av följande tecken: @#$%!^&=.