Bokinfo

Avgifter för förlag

Uppdaterad
 • Uppläggningsavgift för att ansluta sig: 780 kronor exklusive moms. Du får 50% rabatt på uppläggningsavgiften om du från start har avtal med någon av följande distributörer:
  • Förlagssystem BAS (inte Förlagssystem kommission)
  • Publit
  • Speed logistics
  • Stardist
  • Logistikteamet
 • Registreringsavgift per ISBN: 390 kronor exklusive moms. 
 • Faktureringsavgift för dig som använder Peppol: 95 kronor per faktura exklusive moms.

En gång i kvartalet (slutet av februari, maj, augusti och november) skickar vi ut en faktura för de böcker du har registrerat sedan förra faktureringen. 

Anlitar du Stardist betalar du våra avgifter via dem.

Om du vill veta vilka böcker fakturan gäller loggar du in och söker på ordet "fakturadatum" + året och månaden du fick fakturan.
Tex: "fakturadatum:2022-08"

Priserna justeras en gång per år enligt ett index för liknande tjänster. 

Guide taggad med: Avgifter Priser