Bokinfo

Avgifter för förlag

Uppdaterad
  • Uppläggningsavgift för att ansluta sig: 700 kronor exklusive moms. Du får 50% rabatt på uppläggningsavgiften om du från start har avtal med någon av följande distributörer:
    • Speed logistics
    • Förlagssystem BAS (inte Förlagssystem kommission)
    • Publit
    • Logistikteamet
  • Registreringsavgift per ISBN: 370 kronor exklusive moms. 

I februari höjer vi registreringsavgiften till 390 kronor per ISBN (gäller böcker registrerade efter den 14 februari) och uppläggningsavgiften till 780 kronor (gäller avtal inkomna efter den 10 februari).

En gång i kvartalet (slutet av februari, maj, augusti och november) skickar vi ut en faktura för de böcker du har registrerat sedan förra faktureringen. Anlitar du Stjärndistribution betalar du våra avgifter via dem. 

Om du vill veta vilka böcker fakturan gäller loggar du in och söker på ordet "fakturadatum" + året och månaden du fick fakturan.
Tex: "fakturadatum:2022-08"

Priserna justeras en gång per år enligt ett index för liknande tjänster. 

Guide taggad med: Avgifter Priser