Bokinfo

Vad betyder det att en bok är granskad?

Uppdaterad

Granskad betyder att vi har kontrollerat att informationen om boken stämmer överens med vad som står tryckt i den. Titeln ska överensstämma med vad som står tryckt på titelbladet, alla författarnamn ska finnas med, boken ska ha rätt bandtyp osv. Vi rättar fel och kompletterar med sånt som saknas. Vi lägger även till. Thema-koder och SAB-klassificering.

Efter granskning är titel, författare, serie, läsordning, bandtyp, omfång och ämnesklassifikation låst för ändringar.

Guide taggad med: Thema